شاید آن نفس زکی، این خم بی سر باشد شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۴ 20:40
شاید این قطره ی خون قطره ی آخر باشد            بعد از این نوبت آن موج مقدر باشد

شاید این ثانیه آن ثانیه ی پایانی است                  شاید آن نفس زکی، این خم بی سر باشد

زندگی را نه بجز میکده اش خاتمه هست            هرکه را پیر مغان، ساقی کوثر باشد

ره این قافله ی عشق به دنبال سر است              کی به دنبال تن و گرمی بستر باشد

بازهم قصه ی تکراری این آل یهود                 داستان ید ماه و در خیبر باشد

مژده گویید از این دم هرکه را منتظر               قائم و منتقم آل پیمبر باشد

علی اصغر جاویدپرور

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

تقدیم به مدافعان حرم سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۴ 11:51
آورده خبر سَحَر دوباره   - از پیکرِ ماهِ پاره‌پاره

از بر سَرِ نِی شُدن ستاره  -  از رأسِ بریده و اِشاره

از او که به نیزه‌ها اذان گفت   - از فصلِ بهارِ بی خزان گفت

از آینه‌دارِ عشق و مستی     - از صبحِ ازل، دَمِ اَلستی

آن فاطمه را مسیحِ مصلوب  -  افسانۀِ عشقِ  عالم‌آشوب

از او که خدایِ عاشق او بود - افسانۀِ صبحِ صادق او بود

از او که تمامیِ شَرَف بود - در مقتل ِعشق جان به کَف بود

از کرب و بلایِ گشته تکرار - از بَر سَرِ نیزه دیدنِ یار

آورده خبر سحر ز باران  -   از فصلِ عروجِ سرخِ یاران

از زُلفِ حلب به رنگِ لاله   -   از گریه و اشک و آه و ناله

از صبحِ دمشق و غرقه خونی  -  از جسمِ شهید و لاله گونی

از گریۀِ فوعه در سحرگاه  -  از زاریِ اشک و مویۀِ آه

از داغ نَبَل ، دلِ حلب را  -  تسخیر سَحَر به دستِ شب را

از غرقه‌به‌خونیِ کَفَریا    - از کودکِ گشته غرقِ دریا  

از بُغضِ دمشق  و اشکِ درعا  - از حِسکه و رِقّه و سُوِیداء

از غرقه‌به‌خونیِ بهاران  -  از کرب و بلایِ روزگاران

از  ما که مدافعانِ نوریم – مردانِ  طلیعۀِ ظهوریم

ما فاطمه را اسیرِ عشقیم   - مردانِ مدافعِ دمشقیم

با ما سخن از وَلا بگویید  -از کُشتۀِ کربلا بگویید

از او که به نی سرش اذان گفت  - مردانه گُذشتن از جهان گفت

ما زنده و جاودان  عشقیم    -   گردیده شهید در دمشقیم  

ما شُهره به نام فاطِمیّوون  -   نوحیم و گذشته از یمِ خون

با ما ز اَدایِ دِین گویید   - از یاریِ با حسین گویید

شوریده به عشقِ کربلا را  -   دنیا نتوان فریبِ ما را

با ما سخن از سَحَر بگویید  - از عاشقی و خَطر بگویید

از کَردنِ تَرکِ سَر بگویید   -  از فاطمه و نظر بگویید

ما را به‌جُز عاشقی هوا نیست  -  دنیا نه سزایِ همچو مایی است  

اندَر سر ما به‌جُز بَلا نیست  -   تقدیرِ کبوتران رهایی است

نوشیده سبویِ کربلایی   -  مستیم و ز بادۀِ ولایی

بر ما همه این بلا که  برپاست   -  ما را گُنه عاشقیِ زهراست  

از صبحِ اَزَل که در وجودیم   -   ما عاشقِ یاسِ رو کبودیم

ما لب به الست او گشودیم  -  بر آتشِ عشق او چو دودیم    

از بادۀِ نابِ عشق مَستیم   -    ما شیعه و فاطمه پرستیم

سرمستِ شرابِ وصلِ یاریم  -  از بادۀ فاطمی خُماریم  

بگذشته زِ نیلِ خون و آتش   - از نسلِ سیاوشیم و آرش

آنان که به انتظار اویید  -  با ما سخن از عروج گویید

ما موج همیشه در خروشیم    -  ما خرقۀِ عافیت نپوشیم

از نسلِ پِیَمبرانِ نوریم      -    سرگشتۀِ وادیِ  ظُهوریم

بگذشته ز نیل پُربلاییم     -   ما سالک راه  کربلاییم

سیرابِ ز کوثرِ حقایق     -   روییده زِ خاکِ ما شقایق

در گِردِ حَرَم مُدافعانیم   -   بگذشته زِ جان و خان و مانیم

سرمستِ زِ عطرِ نابِ یاسیم    -    از رنج و بلا کجا هراسیم

نوشیده شرابِ ارغوانیم    -   پَر کِشته به اوجِ لامَکانیم    

از قومِ سحر، قبیلۀِ نور    -   جویایِ قَبَس به وادیِ طور

مردانِ دلیرِ لاله فامیم   -  لب تشنۀِ آبِ انتقامیم      

سیلی زده  را به رویِ زهرا   - بر دارِ بَلا کِشیمَش از پا

ما در پیِ انتقامِ یاسیم        -  بر گِردِ حریمِ حق به پاسیم

بر فاطمه سَرسپارِ عشقیم      -  ما کُشتۀِ مَقتلِ دمشقیم  

عباس عَلَم گرفته دوشیم  -  شوریده چو بحرِ پرخروشیم

ما وارثِ  اشک و چشمِ خیسیم  -  افسانۀِ عشق می‌نویسیم    

در طالعِ ما به‌جز بلا نیست   -   افسانۀِ ما شکوهِ مَردیست  

ما قومِ همیشه سربداریم   -  آزاده‌ترین به روزگاریم

در مذهبِ ما بَلا ، سعادت   -    تنها رَهِ کربلا، شهادت

گم‌گشتۀ در وجودِ یاریم   -   ما ذرّه ز خود خبر نداریم  

در راهِ ولا چو پا گذاریم  -  تا صبحِ ظهور رهسپاریم  

ما کشتۀِ اشک و آه و دردیم  -   تصویرِ شکوهِ نام مَردیم

از بادۀِ نابِ فاطمی مست   -   ما را به سر آرزوی وصل است

ما کُشتۀِ عشقِ زینبَ هستیم   -  عباس علم گرفته دستیم

زینب مَهِ آسمانِ عشق است   -  او صاحبِ کعبۀِ دمشق است

آن دیده به دیده کربلا را   -   آغوشِ بلا گشوده ما را  

مردانِ مدافعِ حرم، ما  -  پا پَس نکشیده یک قَدَم، ما

تا صبحِ ظُهور ما به پاسیم   -   سربازِ خیامِ آلِ یاسیم ...

به امید ظهور حضرت یار ....

  منصور نظری

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

غریبی، بی‌کسی، منزل به منزل سه شنبه دهم آذر ۱۳۹۴ 13:26
غریبی، بی‌کسی، منزل به منزل
خبر دارد ز حالم چوب محمل

چهل روز است در سوز و گدازم
فقط خاکستری جا مانده از دل


****

چه بارانی دو چشم آسمان است
چه طوفانی دل این کاروان است

کنار قبر سالار شهیدان
همه جمعند و زینب روضه ‌خوان است


****

شبیه آتش است این اشک خاموش
که می‌ بارد ز چشمان عزاپوش

رباب است این که با لالایی خود
کنار خیمه‌ ها رفته ست از هوش
 

یوسف رحیمی

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

ای رهبر آزاده... مخلصتیم چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ 14:26

آقا خدا دلت رو شاد کند

 

که دلمون رو شاد کردید

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

اگر داغ شرط است ما برده ایم... دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ 14:42
 

  

 

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

مرد... شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ 9:51

آری! شهادت زیباست؛

 

اما مثل مرد پای بیرق انقلاب ایستادن از آنهم زیباتر...

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

عشق است حزب الله یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ 12:0
امروز لفظ پاک "حزب الله"

گویا که در قاموس "روشنفکر" این قوم

دشنام سختی است!!

اما من خوب یادم هست...

روزی که "روشنفکر" در کافه های شهر پر آشوب

دور از هیاهو ها عرق می خورد

با جان فشانی های "حزب الله" تاریخ این ملت ورق می خورد.

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

هوای مدینه سنگین است سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ 14:31
داستان کوچه‌های مدینه، محله به محله متفاوت است. اطراف حرم که باشی همه چیز تجاری و صنعتی است. خیابان‌های تمیز و ماشین‌های آخرین مدل در رفت و آمدند، فروشگاه‌ها پر از خریدار است و هتل‌ها همه سر جای خودش است.

قبلا جای آن تاور کرین‌ها که از دور دیده می‌شود هتل بود و حالا در طرح توسعه حرم همگی خراب شده است.

اما کمی که از این هتل‌های شیک و بزرگ فاصله می‌گیری تازه می‌توان چند عربستانی و یا حداقل افغانستانی و پاکستانی پیدا کرد که اینجا در حاشیه جمال و عظمت اینترکنتیننتال و موفنبیک و غیره، زندگی می‌کنند. زندگی در مدینه با اقامت 5، 6 روزه زائران ایرانی در اینجا خیلی متفاوت است. در این روزهای محدود فقط می‌توان به زیارت مسجد النبی و اماکن تاریخی و مساجد مهم مدینه رفت و اگر حس و حالی مانده باشد، می‌توان شب‌ها چند ساعتی در بازارهای مدینه چرخید.

زندگی یعنی هر روز در این بیغوله‌ها راه بروی، ماشین معمولی‌ات را روشن کنی و از کنار همه  «جیمس»ها، «تویوتا»ها و «هامر»های 2015 بگذری تا به یک خراب شده دیگر برسی.

«شاورما»ها و «مک دونالد»های اطراف حرم یکطرف و این مغازه‌ها هم یکطرف! اینجا شبیه فلافلی‌های سر بازار مروی خودمان است و این پسربچه مشغول درست کردن مطبّق است. اینجا هم مدینه است.

زندگی در مدینه یعنی این درِ سبزِ نیمه باز که در یکی از کوچه‌های فرعی مدینه است و قرار نیست تا انتها باز باشد، همینقدر هم خیلی خطرناک است. خدا به اهلش رحم کند.

مدینه، کوچه؛ اینها واژه‌های خطرناکیست مخصوصا اگر یک «در» هم به آن اضافه شود. هوای شهر سنگین است. اینجا با دریا فاصله دارد و شرجی نیست اما هوا سنگین است. بعضی اوقات هوای همین تهران خودمان هم سنگین می‌شود اما یک شب جمعه که به زیارت سیدالکریم می‌روی هوا خوب می‌شود، یعنی حالت خوب می‌شود.

ولی داستان مدینه متفاوت است و هوا همیشه همینطور است؛ سنگین، خفه، پر از بغض...اینجا بین باب جبرائیل و باب البقیع تا دیوار قبرستان بقیع گلوگاه شیعه است، همیشه درد می‌کند و حتما طبیعیست.

درمانش هم همینجاست، مقابل بقیع می‌ایستی و به امیر مدینه سلام می‌کنی. امیر مدینه سالهاست که ثابت است و هیچ ربطی به آل سعود و قبل و بعد از آنهم ندارد. امیر مدینه انسان کریمیست و شیعیان، اینجا همه در پناه او هستند. اما بازهم نباید از آن واژه‌های خطرناک در مقابلش بگویی؛ آنموقع طفل بود و کاری از سردار جمل و صفین و نهروان ساخته نبود.

مادر... و این واژه برای  امیر پر از سوز است که در بدو ورود به شهر، باریکه‌ای از این سوز در دل محبانش هم می‌آید؛ هوای مدینه عجیب گرفته است.

زندگی در مدینه یعنی این درِ سبزِ نیمه باز که در یکی از کوچه‌های فرعی مدینه است و قرار نیست تا انتها باز باشد، همینقدر هم خیلی خطرناک است. از در سبز که بگذری وارد یک خانه می‌شوی که حالا تبدیل به حسینیه کوچک شیعیان شده است.

زندگی یعنی شیعیان شارع علی ابن ابیطالب (علیه السلام) و کسانی که اینجا در این حسینیه کوچک مخفیانه جمع می‌شوند و نماز جماعت می‌خوانند.

زندگی در عربستان یعنی دعای قنوت این عرب‌های باصفا: «اللّهم لا تُسلِّط عَلَینا مَن لا یَرحمُنا»

خبرگزاری تسنیم

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

اصلاحیه فکت شیت آمریکایی پس از پیروزی تیم ملی کشتی سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ 10:16
در پی پیروزی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان مقابل آمریکا در لس آنجلس ،ساعت۷ صبح دیروز به وقت تهران، اصلاحیه ایی بر فکت شیت قبلی آمریکا منتشر شد که به شرح ذیل است:

۱. به علت گزارش آژانس مبنی بر وجود ایزوتوب های ناپایدار و پلوتونیوم در تمامی سالن های کشتی، ایران موظف است تمامی تشکهای کشتی را از کشور خارج کرده و تمامی سالنهای کشتی را جهت پارک خودرو که خیلی برای مصارف ورزشی مهم است را آسفالت نماید.

۲. به علت اقدامات ضد حقوق بشری و نیزمرتبط با سلاح هسته ایی کشتی گیران ایرانی از قبیل:درخت کن،فیتیله پیچ و… هیچ کدام از مردم ایران حق کشتی گرفتن ندارند.

۳.در جهت به رسمیت شناختن حق کشتی گرفتن در ایران، ۲ تشک موجود در مجموعه آزادی به قوت بکار خود ادامه میدهند که تشک دوم بصورت تا شده در کنار سالن برای جایگزینی با تشک اول میباشد و نیز ۴ نفر به عنوان کشتی گیر حق کشتی گرفتن دارند که آنها به شرح ذیل است:

امیر رضا خادم،علیرضا دبیر،عباس جدیدی وهادی ساعی در ضمن تا سال ۲۰۲۵ هیچ یک از این ۴ کشتی گیر جایگزین نمیشوند.

۴.سالن کشتی شیرودی همان سالن کشتی شیرودی باقی خواهد ماند وبا آخرین تکنولوژی های روز تحت مدیریت ایران بازطراحی میشود به گونه ایی که بتوان به راحتی در آن مسابقات شطرنج و سودوکو برگزار کرد.

۵.ایران میتواند زیر نظر آژانس به طور کامل به پیشرفت و توسعه علمی وعملی ورزش کشتی بپردازد به گونه ایی که تا سال ۲۰۲۵ هیچ کشتی گیری به ایران اضافه نشود و تمامی مراحل توسعه زیرنظر آژانس و بوسیله دو استاد ایرانی با نامهای جهان پهلوان تختی و استاد پوریای ولی انجام گیرد و ایجاد هرگونه فن جدید توسط آنها و یا کار های مرتبط باید به اطلاع آژانس برسد.

۶.تمامی دوبنده های استفاده شده برای جلو گیری از بازفراوری(وصله کردن) به خارج از ایران ارسال میگردد.

۷.تمامی شهر جویبار اعم از اتاقهای زایمان تا غسال خانه ها باید مجهز به دوربینهای hd آنلاین باشند.

۸.در عوض تمامی تحریم های اتحادیه اروپا در زمینه ورزشی (کراوات داوری)،پزشکی(باند کشی)لغو میشود.

۹.تمامی تحریمهای ثانویه آمریکا(که شامل شهروندان آمریکایی نمیشود)در زمینه مالی و اقتصادی تعلیق میشود که به شرح ذیل میباشد:

الف. اجازه خروج جوایز جام جهانی در ۴ قسط تا سال ۲۰۲۵
ب. دادن کاپ قهرمانی به ایران در صورتی که به تمامی تعهداتش عمل کند و گزارش آژانس مبنی بر درستی آن ارائه گردد.
ج. اجازه خرید از شرکت نایک(که چون سهام دار آمریکایی دارد شامل قانون آمریکا میشود)

۱۰.تمامی ۶ قطع نامه قبلی سازمان ملل در زمینه ورزشی لغو شده که بشرح ذیل میباشد:

الف. عدم ورود بازیکن به لیگ ایران از کشور گابن
ب. تمدید قطع نامه قبلی
ج. عدم ورود بازیکن به لیگ ایران از کشور گابن و کنگو
د. تمدید قطع نامه قبلی
و. عدم ورود بازیکن به لیگ ایران از کشور گابن و کنگو ومالی
ه. تمدید قطع نامه قبلی

لازم بذکر است جهت لازم الاجرا شدن توافق یک قطعنامه جدید تحت ماده ۴۲فصل۷ منشور  ملل متحد صادر میگردد که علاوه بر توافقات، محدودیتی جزیی درباره ورزش اضافه میگردد که بر طبق آن ورود بازیکن به لیگ ایران از هیچ کشور خارجی مجاز نمیباشد.

۱۱. ایران در جهت شفافیت واعتماد سازی به صورت داوطلبانه تیم والیبال خود را که با آمریکا همگروه شده را به صورت موقت از بازی های جهانی خارج میکند.

این فکت شیت به هیچ وجه الزام آور نیست وتنها در صورت تخلف ایران ،تحت ماده۴۲ فصل ۷ منشور ملل متحد تمامی کشور ها ملزم به جنگ با ایران میشوند.​

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

ما ماهی گیریم نه خریدار کنسرو چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ 12:5
م‌نسلی‌های من که منتقد عملکرد گروه هسته‌ای هستند فرزندان عصر خامنه‌ای هستند، ما شاگردان سیاسی کلاس حسینیه امام خمینی هستیم. برای اقدام صبر می‌کنیم تا راه نشان داده شود اما ما از خامنه‌ای آموختیم که تا نفهمیدیم و قانع نشدیم نپذیریم.نقش ما در حسینیه امام خمینی  سیاه لشکر تکبیرگویی دوربین پر کن نبوده و نیست، ما از معلم پیرمان یاد گرفتیم که بیاموزیم، فرق سربازان خامنه‌ای در همین است که اقدام ما حاصل ادراک ماست
سخنران حسینیه امام خمینی ما را این‌طور بار آورده که پادشاه لخت را لخت ببینیم و لختی‌اش را فریاد بزنیم ، ما یاد نگرفتیم که بینیم سردارها چه می‌گویند و بعد تکرار کنیم. اگر امر شود قطعاً اقداممان گوش‌به‌زنگ سردارهاست ولی ادراکمان به عقل است نه به امر.
بیش از بیست سال است که از مکتب آقا به یاد داریم که اگر مرگ بر آمریکا گفتیم قبلش از تاریخ خیانت‌ها و جنایت‌ها شنیدیم، قبلش از نهج‌البلاغه برایمان گفته، قبلش استدلال برایمان کرده، مثل پدری پیر قانعمان کرده، تذکر داده و گاهی هم تشرمان زده. ما یاد نگرفتیم ماهی‌مان را کنسرو شده از خطبا و امرا بگیریم ما برای ماهیگیری تمرین داده شدیم
با بفرموده بلند نشدیم که حالا با بفرموده آقایان موضعمان را تنظیم کنیم. ما یک‌چیزی می‌فهمیم و آن این است که فرزندان انقلاب، انسان‌های خوب و دلسوز زحمت می‌کشند ولی شواهد نشان می‌دهد خنجر از پشت دشمن و شگردهایش را نمی‌بیند و به دشمن اعتماد می‌کنند.
سرنوشت فرزندان انقلابی که به دشمن اعتماد می‌کنند و بااینکه آدم‌های خوبی هستند ولی مراقب حیله‌گری و خدعه دشمن نیستند، نرسیدن به هدف نهایی است. سرنوشت اعتماد به شیطان بزرگ شکست بزرگ است. 
و آدمی که شکست می‌خورد دنبال نگذاشتند ها  است، پس باید نگذاشتند ها را از او گرفت، بیشترین هزینه اعتماد به دشمن را باید اعتماد کننده بدهد نه دست‌های خیالی نگذاشتند.
می‌بینید ما حتی شما را هم درک می‌کنیم!

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

«نه شام لقمه چربی برای شام تو شد/نه درعراق قضا و قدر به کام تو شد

نه درسیادت اعراب نقشه تو گرفت/نه افتخار اروپا شدن به نام تو شد

نه در کمال ریا سنگ دین به سینه زدن/ دلیل رونق بازار و احترام تو شد

دوام عزت ایرانیان خدادادیست /اگرکه مکروفون پایه دوام تو شد

تو صید دام طمع گشته ای برادرگل! /کدام قمری و بلبل اسیر دام تو شد؟

عراق و شام و فلسطین کنام شیرانند/ گمان مدار که هر بیشه ای کنام تو شد

اگر به فکر عراقی چرا بریدن سر/ز شیعه باعث آرام و التیام تو شد

اگرکه سوریه سرکوبگر بود ز چه رو/به خون کشیدن بحرین‌یان به کام تو شد

اگر تو صادقی و پیرو دموکراسی/چرا چو زهر قیام یمن به جام تو شد

به نزد امت اسلام امام خامنه ایست/چه شدکه مفتی وهابیان امام تو  شد

رفیق قافله ای و شریک دزد ای دوست/گمان مبر که به این شیوه خلق خام تو شد

فقط بحرمت همسایه گیست اینکه قدم/به این دیارنهادن نصیب گام تو شد

فسانه گشت و کهن شدحدیث عثمانی/به خود بیاکه همای ظفر ز بام تو شد

نه غرب با تو وفا می‌کند نه اسراییل/نه داعشی که به دستور او غلام تو شد

تو میهمانی و شرط ادب نبود این شعر/حلال کن اگراین بیت‌هاحرام توشد!

افشین علاء

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

می دانید بیانیه لوزان یعنی چه؟ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ 11:58

می دانید بیانیه لوزان یعنی چه؟

بیانیه لوزان یعنی رسیدن به چار چوبی برای پایان دادن به مناقشات

از راه انحلال پرونده هسته ای

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

چگونه هزینه‌های شب عید را کنترل کنیم؟! سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ 11:32
چگونه هزینه‌های شب عید را کنترل کنیم؟! خود این سوال جای سوال داره؟ مگه مدیریت کردن هزینه‌های شب عید در این روزها کار سختی است؟ یعنی واقعاً در شرایطی که رییس جمهور فرموده تورم صفر شده است، کاری آسان‌تر از مدیریت کردن هزینه‌ها در شب عید وجود دارد؟

یاللعجب از این مردم که حتی با تورم صفر هم نمی‌توانند هزینه‌های شب عیدشان را مدیریت کنند! نکند انتظار دارند تورم منفی شوند و صبح به صبح بروند دم درِ بانک مرکزی و یه چیزی دستی از آقای سیف بگیرند، تا بتوانند هزینه‌های شب عیدشان را مدیریت کنند؟ خب وقتی با تورم صفر هم از این کار عاجزید بفهمید که مشکل از شماست دیگه؟

بالاخره یک عده معدودی هم هستند که عقل معاش ندارند و حتی با تورم صفر هم نمی‌توانند هزینه‌های شب عیدشان را مدیریت کنند، جرم که نکرده‌اند، اونها هم آدمنند و... خلاصه آنقدر از این حرف‌ها زد که دلم سوخت و گفتم به ارائه راهکارهام ادامه بدم.

مهمترین راهکار اینه که به راهکاری که وزیر محترم جهاد و کشاورزی ارائه کرده عمل کنند. آقای محمود حجتی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گران شدن قیمت مرغ تا کیلویی هشت هزار تومان گفته بود: «مردم مرغ هشت تومنی نخرن!»

در همین یک جمله به اندازه کل قابوسنامه حکمت نهفته است! یعنی انقدر حکمت نهفته است که هیچ بعید نیست از سال بعد بجای بخش‌هایی از قابوسنامه همین یک جمله را هی توی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان بگذارند.

خب خدا وکیلی هم حفظ کردن اسم صاحب جمله یعنی «محمود حجتی» خیلی آسان‌تر از حفظ کردن نام صاحب قابوسنامه یعنی «عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار» است دیگه و کار دانش آموزان هم برای امتحانات ادبیات راحت‌تر می‌شود.

خلاصه اینکه اگه همه مردم به توصیه آقای حجتی گوش کنن و «نخرن» به راحتی می‌تونن هزینه‌هاشون رو مدیریت کنن. اصلاً اگر کسی ماست و پنیر و میوه و آجیل و مرغ و گوشت و برنج و نان و شیر و دوغ و حبوبات و لباس و... نخره اصلاً دیگه شب عیدی هزینه‌ای براش می‌مونه که بخواد مدیریت کنه؟!

خداوکیلی دم آقای حجتی گرم که یک تنه به «عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار» و سایر رفقای اسم طولانی‌اش ثابت کرد آدم برای اینکه خیلی حکیم باشد لازم نیست اسمش سخت باشد!

وبلاگ طنزهای یک م.ر.سیخونکچی

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

اندر احوالات م.ه و ما چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ 8:56

آقای م.ه کلی دزدی کرده و منابع مالی و رسانه ای فتنه را تامین می کرده حالا حاج آقا و خانواده اش راه افتادن می گن پسرشون بی گناهه و تازه کلی هم برای انقلاب زحمت کشیده. اگر اینجوری باشه حتما کرباسچی هم برای حمایت از مستضعفین اختلاس کرد و شهرام جزایری هم برای مبارزه با فساد به مسئولین رشوه داده. احتمالا رحیمی هم در حال خدمت کردن یخورده از پولای بیت المال تو حسابش اشتباهی جامونده...

بقولی طرف احتمالا یا ما رو مخملی می بینه یا گوشامون درازه والا.

پینوکیو

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

از ازل تا به ابد پرچم زینب بالاست سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ 15:17
با خبر کرد نسیمی همه ی دنیا را
مطلاطم شده دیدند دل دریا را

گل سرخی که می از قطره ی شبنم می زد
مست می کرد ز بوی نفسش صحرا را

چه صفایی چه هوایی چه دلی داشت زمین
شور می داد ز حال خوش خود بالا را

چشمهایی به روی چشم دگر وا شد و بعد
دل مجنون کسی برد دل لیلا را

بین آغوش برادر چقدر آرام است
چقدر ناز ربودست دل بابا را

گوییا بار دگر حضرت پیغمبر دید
عکسی از ماه رخ کودکی زهرا را

زینت خانه ی مهتاب به دنیا آمد
زینب حضرت ارباب به دنیا آمد


چهره اش منعکس از طلعت روی زهراست
عشق بازیش از آن حال و هوایش پیداست

حضرت زینب کبری خودش اقیانوسیست
گرچه چشمان پر از گوهر نابش دریاست

اگر عباس علمدار صف کرب و بلاست
از ازل تا به ابد پرچم زینب بالاست

مادری کرد برای سه امامش زینب
پس ولایت به پرستاری او پا برجاست

سوره ی مریم قرآن نمی از تفسیرش
وسعت روح بزرگش چقدر نا پیداست

بهترین خوبترین خواهر دنیا آمد
حضرت فاطمه ی دیگر دنیا آمد


مسعود اصلانی

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

خدا رو شکر پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ 1:35
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی شفاهی به نشست سراسری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، با بیان اینکه عرصه جنگ نرم «بصیرتی عمارگونه» و «استقامتی مالک اشتروار» می‌طلبد، خطاب به افسران جوان جنگ نرم تأکید کردند: برای رویارویی با نظام سلطه، تمام ظرفیت‌های خودتان را بکار گیرید و در این مسیر به وعده‌های خداوند اطمینان داشته باشید.
متن پیام شفاهی رهبر معظم انقلاب که صبح امروز (چهارشنبه) توسط حجت الاسلام و المسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در نشست سراسری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل قرائت شد، به شرح زیر است:

سلام مرا به فرزندان انقلابیم برسانید و از تلاشهای جهادگونه آنان در ترویج و پاسداری از آرمانها‌ی امام و انقلاب تشکر کنید و چند نکته را به آنان یادآوری نمایید:
1- در کنار تحصیل علم و دانش از فرصت جوانی برای تهذیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل ‌بیت (ع) بهره ببرید.
2- شما افسران جوان جنگ نرم هستید و عرصه جنگ نرم بصیرتی عمار گونه و استقامتی مالک اشتروار می‌طلبد، با تمام وجود خود را برای این عرصه آماد کنید.
3- نظام سلطه را با تمام ابعاد و لایه‌هایش بشناسید و اهداف و راهبردهای واقعی آن را تجزیه و تحلیل کنید و برای رویارویی با آن تمام ظرفیتهای خودتان را بکار گیرید و در این مسیر به وعده‌های خداوند اطمینان داشته باشید.
4- تشکیلات می‌تواند معبد باشد ولی مبادا تبدیل به معبود گردد. اصول و ارزشهای عقیدتی و معنوی خویش را در قالب تشکیلات حفظ و بر صمیمیت و همدلی بین اعضاء تاکید کنید.

5- افقهای روشنی در مقابل شما جوانان قرار دارد، این کشور و انقلاب با دست پرتوان شما آینده‌ای امید بخش در پیش رو خواهد داشت. بر تلاشهای خود بیافزایید و برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و تعالی از همدیگر سبقت بگیرید.

جای معین خالی

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

جهاد اکبر جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ 11:20

من به لطف نگاهت ای باران

سوی مشهد زیاد می آیم

دست بر روی سینه هر بار از

سمت باب الجواد می آیم


جهاد اکبر

یاد معین بخیر

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

برای خدا امل نباش چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ 0:2
فکر کن اگه یه روز دوستت بهت بگه امل چه حسی بهت دست میده؟

اگر مامان دوستت بگه چی ؟! اگه استاد دانشگاهت بگه؟ رئیست بگه؟

اینا هیچی ! اگه خدا بهت بگه امل چه حسی بهت دست میده؟!

خب در یک صورت خدا بهت میگه امل! ( احزاب ، آیه 33 )

مثل زمان قدیم برای خودنمایی زینت های خودتان را آشکار نکنید !

نیاز به تفسیر نداره ، متن آیه ست.
لطفاً برای خدا امل نباش.

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

برکت در شیلنگ آب است سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ 16:23

به گزارش فرهنگ نیوز ، حجت الاسلام والمسلمین محمد افشاری در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره علاقه مردم پاریس به امام می گوید: یکی از ایرانی های مقیم پاریس که از پزشکان بدون مرز بود به من گفت که آن خانمی که آنجا ایستاده همسر من است.

دیدم یک خانم جوان با روسری داخل جمعیت و روبروی ما ایستاده است. پرسیدم: «ایرانی است؟» گفت: «خیر، فرانسوی است». پرسیدم: «اینجا چه کار می کند؟» گفت: «این کارِ هر روز این خانم است. به محض اینکه کار اداری اش تمام می شود به این مکان می آید و آنقدر می ایستد تا امام از منزل بیرون بیاید و به نماز برود و ایشان حضرت امام را ببیند. وقتی امام از نماز برمی‌گردد ایشان هم به منزل می رود. این کار هر روز این خانم است.» این خانم مسیحی بود.

بعضی از ایرانی‌هایی که مقیم پاریس بودند و سال‌های زیادی در آنجا زندگی می‌کردند، گاهی اوقات از ما جهت خوردن غذای ایرانی دعوت می کردند. به هر حال برنج و خورشتی که کاملا بوی ایرانی می داد آماده، و ما را میهمان می‌کردند.

وی همچنین درباره وعده ناهار در نوفل لوشاتو تعریف می کند: در نوفل لوشاتو ناهار هر روز آبگوشت بود که از طرف حاج عبد ا... کفاش زاده تهیه می شد.

ایشان مورد اعتماد حاج احمد آقا بود و ما هم اکنون با هم دوست هستیم. ایشان نان باگت سفید می‌خرید.

روزهایی که شلوغ می‌شد، مانند روزهای یکشنبه که از سراسر اروپا نزد امام می‌آمدند، از او می‌پرسیدند چه کار می‌کنی که غذا کم نیاید.

می‌گفت برکت در شیلنگ آب است هر چه جمعیت زیاد شود ما هم آب را اضافه می‌کنیم، ولی چون ناهار ساعت دو بعد از ظهر بود و میان وعده غذایی در کار نبود، ناهار همیشه خوشمزه به نظرم می‌رسید.

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |

لغت نامه جديد سياسي یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ 14:13

1: برد-برد : را مردم زمانی می گویند که دزدی صورت بگیرد و مردم داد می زنند برد برد ! و دیپلمات ها زمانی می گویند که به یک پیروزی بزرگ برسند !!!...

2:یارانه : همان گداپروری سابق از دولت به ملت و در زمان کنونی به عملی می گویند که از کدخدا به دولت صورت می گیرد ...

3:لبو فروش : افرادی هستند که خواسته یا ناخواسته به شغل شریف کلاه گذاشتن مبادرت نفرموده ! و بجای آن در انتخابات ها افرادی اصیل و تحصیل کرده هستند و در زمان کنونی طبق گفته ی سریع المداد  افرادی بی سواد و ... هستند !

4:آزادی بیان : شیرین ترین دروغی که می شد از یک گروه شنید. از نتایج شکرک زدن آن می توان به توقیف و شکایت و .. اشاره کرد...

5:خزانه خالی : مکانی است که خالی از پر است و شاید هم پر از خالی است! ولی با هوای موجود آنجا می توان برای تغییر دکوراسیون مهم ترین اتاق ساختمان پاستور.مبلغ چند میلیارد تومانی هزینه کرد...!

6:غلط کردم : به عمل و سخنی می گویند که یکی از سران فتنه سبز این روز ها برای بازگشت به قدرت ناچار است در هر سخنرانی آن را چند بار تکرار کند..

7:تخلیه تهران : ابتکاری ترین روشی برای مشکل آلودگی هوای تهران که می شد از مبتکرین ترین عضو کابینه ی اعتدال شنید !

8: پلمب : به عملی می گویند که یک عده 10 سال پیش انجام دادند و این بار برای محکم کاری دوباره انجام می دهند و معیاری برای افزایش عزت پاسپورت های ایرانی...

9: مشاور:پاچه خوار سابق و در زمان حال کسی است که به دلیل نداشتن عضوی ارزشمند به نام مغز !!!  نصف مردم را بی قانون و افراطی بداند ...!

10:استقبال : به عملی می گویند که سربازان و بچه دبستانی ها به صورت خودجوش در استقبال از برخی از مسئولین آنتی پوپولیست انجام می دهند...

11:قهوه: چیزی است که هر چه بیشتر با غربی ها خورده شود نشان از پیشرفت دیپلماسی و گشایش در تحریم ها می باشد !

12:چای : چیزی که درجه اش از قهوه پایین تر است ! و بیشتر در شهرستان ژنو با بانو اشتون خورده می شود و نشان دهنده میزان پیروزی در مذاکرات است...

13:  2600 : میزان تیز بودن تیغ کمباین های شایسته سالاری است ! عزل 2600 مدیر در عرض شش ماه ...

14: 10 کیلو : به فناوری خیلی پیشرفته ایی می گویند که ایران آن را ندارد ! به گفته وزیر صنعت به دلیل نداشتن فناوری بسته بندی 10 کیلویی ایران قادر نیست برنج هایش را با این مقدار بسته بندی کند !....

15:پیام 24 خرداد : به پیامی می گویند که صدای خواندن وشنیدن آن از صدای موتور کمباین های کشاورزان ! شدیدتر بوده و نتیجه ی نخواندن آن را مدیران 24 دانشگاه به خوبی می دانند...

16: فروختن : به عملی می گویند که حقوق دان ها از آن سر رشته ایی ندارند ! و برای همین بجای فروختن ! معمولا به اکسید کردن مواد مربوطه روی می آورند...

17:حاج محمود : را عامل انقراض دایناسور ها و به وجود آمدن پستانداران بعد از دایناسور ها می دانند ! و همچنین یکی از علل پیدایش قطب جنوب در شمال تهران معرفی شده است!...

18:خاطره : به عملی می گویند که افراد بعد از خوردن پسته های لب خندان زیاد در هنگام خواب برایشان اتفاق می افتد ! و بعد آن را برای تاریخ نگاری استفاده می کنند ...!

19: دایره نظام : یک چیزی شبیه به استوانه نظام است ! منتها در کف و قاعده ی استوانه قرار دارد ! گفتنی است این دایره در سال 91در مشهد برای اولین بار توانست پوست موز کف خیابان را به مراسم شب قدر ربط دهد ! فعلا در حال تکاپو برای ریاست مجلس است....

20:مناظره : به کاری می گویند که برخی افراد بعد از چهار سال هنوز احساس سوختگی ناشی از آن را در ... خود حس می کنند ! و برای همین از انجام مناظره دوباره در باب مسائل اقتصادی طفره می روند...

21:ویژه خواری : به عملی می گویند که اگر کسی که از ما نباشد انجام دهد فساد است ! ولی اگر کسی از ما باشد انجام دهد از نبوغ اقتصادی وی به حساب میاید ! گفتنی است افرادی با 12 اتهام اقتصادی و امنیتی هیچ گاه ویژه خواری نکرده ! بلکه تغذیه ی ویژه کرده اند...

22: دانا : به افرادی می گویند که به دلیل داشتن سطح بالایی از دانش درو کردن با داس !!! می توانند هر کسی را عزل و نصب بکنند !

23: کارت زرد : به چیزی می گویند که اگر برای دولت قبل باشد ! حق است ! و اگر برای این دولت باشد ! با واکنش شدید استوانه و سایر اشکال هندسی طرفدار او مواجه می شود !

24: تئوریسین : به کسی می گویند که از شاگردان کنل ولادیمر لیاخوف روسی ( کسی مجلس ملی را  به توپ است )  باشد ! گفتنی است این فرد قبلا توسط دوستانش قرار بود شهید اصلاحات در ایران شود ! البته زهی خیال باطل ....! 

25: آشتی کنان : به عملی می گویند که از نشانه های بارز اعتدال می باشد ! فرقی ندارد که طرف مقابل  دعوا ! شیطان کوچک باشد یا بزرگ ! مهم آن است که در مواردی با هر نوع شیطان و با هر اندازه ایی ! انسان بتواند یا با تلفن یا تنها در اتاقی قهوه میل کند !

26:  دادگاه خانواده : به مکانی می گویند که در سابق برای مشکلات خانوادگی افراد بود ! ولی اکنون مکانی است برای رفت و آمد و مصاحبه خبرنگاران با استوانه زاده ها (آقازاده ها) می باشد ! صرفا این مکان خاصیت دیگری ندارد !


27: شهرداری : آرزو بر آقازاده ها عیب نیست ! تعریف دیگری ندارد!

 

28: اتوبان : مکانی است که هم مردم آزار دارد و هم مداح ! و گاهی اوقات در ساعت 2 نصف شب تعدادی خبرنگار و دوربین موبایل در آنجا یافت می شود ! اکنون برای ساختن شایعه توسط یک عده از آن استفاده می شود...!

29: صراط : در عربی به معنای راه است ! ولی در فارسی به چیزی می گویند که برای افزایش بازدید و درآمد ! می توان از آن برای کوبیدن دوستان استفاده کرد !

30: چادر : به چیزی می گویند که دیپلمات های سخنگو آن را دارند ولی همسران دیپلمات های خندان بعضی هایشان آن را ندارند ...

31: دلار : در سابق از افزایش ارزش آن برای اعلام ورود آقازاده معروف به کشور و از کاهش دادن ارزش آن برای اعلام حضور استوانه در انتخابات استفاده می شده است ! و از وزن آن برای کوبین رقیب توسط اشکال هندسی شبیه به استوانه استفاده می شود ! اکنون وسیله ایی است برای ترساندن مردم از چرخ های سانترفیوژ !

32: آقوی همساده : به فردی می گویند که با آمدن دولت معتدل ! دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارد ....

33: دستشویی : مکانی است که مردم از آن برای ریختن گلاب به رویتان استفاده می کنند ! ولی مهم ترین کاربرد آن !برای مذاکره تلفنی صمیمی ترین دوست انگلیسی حقوق دان ها !!! با طرف ایرانی می باشد !

34: 800 گرم : وزن پنیری می باشد که دولت برای جلوگیری از پوکی استخوان افراد حمل کننده ی سبد کالا به مردم می دهد ...

35: کیهان : به چیزی می گویند که موی دماغ سبزک ها و بنفشک ها باشد ! میزان خارش! آن برای این افراد بسته به تحرک این افراد برای رسیدن به قدرت و همچنین بستن سایت های هسته ایی برای چرخیدن زندگی آقازاده ها و نه مردم می باشد ....

همین....


برگفته شده از فرهنگ پروازfarhangeparvaz.blog.ir

نوشته شده توسط دانشجوي مستقل  | لینک ثابت |